Evvâbin Namazı

Yorum yapın

hamdolsun

Akşamla yatsı arasında kılınan altı rekatlık bir namazdır. Allah’a çok itaat edenlerin namazı da denir. Çünkü bu namazı kılanlar için Allah’ın affı büyüktür. Günahları bağışlanır. Akşamla yatsı arasını ihya etmek Enbiya ve Mürselînin sünnetidir. Mukarrep kişilerden olmak isteyenler bu namaza devam ederler. 

Peygamber (s.a.v) Efendimiz şöyle buyurur:

“Kim akşam namazından sonra çirkin bir söz söylemeden altı rekat namaz kılarsa bunların sevabı on iki senelik nafile ibadetin sevabına eşit olur.”

(İbni Mâce, c.1, s.437, h.no: 1374)

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Sekinet Nedir?

Yorum yapın

zarif pembe çiçek dalı

Sekînet; kuvvetli iman dolayısıyla kalpte hâsıl olan huzur ve sükûndur. Bu; zikrullah esnasında meleklerin zikreden kişinin etrafını kuşatması ve Cenâb-ı Hakk’ın rahmetinin tecelli etmesi ile meydana gelen bir haldir. Bu haldeki kalbi rahmet kaplamış ve etrafını melekler ihata etmişlerdir.

Kaynak: Miftâhu’t-Turuk

Zemzem

Yorum yapın

yıldızların altında akan su

Henüz üç aylık olan İsmail Aleyhisselâm susuzluktan bunalmaya başladı. Annesi de su aramaya çalıştı ama bulamadı. Oğlunun yanına döndüğü zaman aslında mevcut olup üstü kapanmış olan zamzemin İsmail Aleyhisselâm’ın ayağını yere tepmesi ile yeniden ortaya çıktığını gördü.

Zemzem, o günden beri kesintisiz akmakta olup dışarıdan hiçbir şey ona karışmamaktadır.

Zemzem lisan-ı hâl ile der ki:

“Ben, Rabbim tarafından kullarına ikram olmak üzere yaratılmış zemzemim. İçimde yetmiş bu kadar katkı vardır. Hepsi senin sağlığına yardım içindir. Doya doya iç, sağlığına kavuş.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Erkeklerin Elbisesi Kırmızı Veya Sarı Renkte Olmamalıdır

Yorum yapın

merdivendeki derviş

Erkeklerin elbisesi kırmızı veya sarı renkte olmamalı, siyah veya beyaz renkte olmalıdır. Bu renkler müstehabdır, yeşil renk de sünnete uygundur.

Kaynak: Büyük İslam İlmihali, syf. 480

iblisi Perişan Eden Haller

Yorum yapın

salavat ve gül

Mukarreplerden keşif ve keramet sahibi bir zat, Arafat’ta iblisi insan suretinde gördü. Baktı ki zayıf, benzi soluk, gözü yaşlı, kamburu çıkmış perişan bir vaziyette. Bunun üzerine bu zat iblise şöyle sordu:

“Niçin gözün yaşlıdır. Kim ağlattı seni?”iblis:

“Ticaret fikri olmaksızın hacıların Arafat’a çıkması. Baktım ki maksatları yalnız Allah’ın rızası için haccetmek. Emellerine ulaşır ve Allah onları boş çevirmez diye korktum ve buna üzülerek ağladım.” dedi. O zat:

- Ya seni zayıflatan nedir? iblis:

- Hac yolunda atlayıp inleyip kişnemeleridir. Bu benim yolumda olsaydı çok sevinirdim, dedi. O zat:

- Ya benzini solduran nedir? iblis:

- İslam cemaatinin taat ve ibadetinde birbirleriyle yarışmasıdır. Şayet isyanda birbirleri ile yarışsalardı ben sevinirdim, dedi. O zat:

- Ya seni çökertip böyle belini kıran nedir? dedi. iblis:

- Kulun: “Allah’ım, senden hüsn-i hâtime temenni ederim” diye yalvarması. Ben de: “Vay bana, ben bunu acaba nasıl düşürüp amelini kendisine beğendireceğim” derim. Ve benim bu şekilde çalışacağımı anlayacağından korkarım da ondan, dedi. 

(İhyâu Ulûmid-Dîn, c.1, s.683)

Kaynak Kitap: Miftâhu’l-İrşâd

Faydalı Ol, Zararlı Olma

Yorum yapın

serçe

Azizim!

Faydalı ol, zararlı olma. Güler yüzlü ol, asık suratlı olma. İnatçı olmaktan sakın. İhtiyacın olmadan boş yere dolaşma. Bir tuhaflık olmadıkça gülme. Günah işleyenleri pişmanlık duydukları zamandan sonra ayıplama. Hayatta olduğun müddetçe kendi günahların ve hataların için ağla.

Bu günün işini yarına bırakma. Gayretini hedefine yönelt.

Seni ilgilendirmeyen şeye karışma. Yapacağın şeyi açıktan açığa yap ve gücün olduğu müddetçe de iyilik yapmaya bak.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 2

Kalbin Hakk’ın Yakınlığına Misafir Olması

Yorum yapın

Kalp dünya sevgisinden sıyrıldığı ve Hakk’ın yakınlığına misafir olduğu zaman insanlara iltica etmekten, insanlara dayanıp güvenmekten ve kendini onlara masum göstermekten kaçınır. Hem de ta Arş-ı A’lâ’dan yerin dibine kadar olan mahalde Allah’tan başka bir şeye dayanıp güvenilmesini asla hoş görmez. Öyle ki, esasen onun nazarında sanki mahluklar yaratılmamıştır. Sanki Allah hiç bir şeyi yaratmamıştır. Sanki bu kalbin sahibinden başka bir mahluk daha mevcut değildir. Sanki bir Allah vardır bir de kendisi. Bir tek seven, bir tek sevilen. Bir tek tâlip, bir tek matlûb. Bir tek zikreden, bir tek de zikrolunan. Başkasını asla görmez.

Kaynak: Fethu’r-Rabbânî, syf. 483-484 / Abdülkadir Geylani (k.s)

Eski Yazılar

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 6.472 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: