Selam Vermenin Önemi

Yorum bırakın

zarif lale

İbni Ömer (ra)’den rivayet edilmiştir; dedi ki: Resulullah (sav) şöyle buyurdu:

“Selam vermeden söze başlamayın. Biriniz selam vermeden önce söz söylerse, siz ona cevap vermeyiniz.”

Hadis Kaynak: Kenzü’l- Ummal, c.9, s.126, h.25320

Selam vermenin sevabı kalpte bir nur, yüzde bir süs, amelde bir kuvvettir. Selam vermemenin günahı da kalpte karanlık, yüzde çirkinlik, amelde de zayıflıktır.

“Biriniz bir meclise gelince selam versin. Kalkmak isteyince de selam versin. Birinci selam, sonuncudan daha üstün değildir, (her ikisi de aynı ölçüde ehemmiyetlidir.)”

Hadis Kaynak: Tirmizi, c.5, s.63, İsti’zan 15, h.2706; Ebu Davud, Edeb 139, h.5208

“Resulullah’a: ‘İslam’ın hangi ameli daha hayırlıdır?’ diye soruldu. Buyurdular ki:

“Yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.5, Edeb 131, h.5194

“Bir cemaat giderken, yeri gelince içlerinden bir kişinin selam vermesi hepsi için yeterlidir. Oturanlar adına da bir kişinin mukabelesi yeterlidir.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.5, Edeb 141, h.5210

Kaynak: Miftahu’t-Tevhid Ve’t-Takva

Reklamlar

Tuba Ağacı

Yorum bırakın

ağaç ve kuşlar

Resulullah (sav) Efendimiz, Tuba Ağacı için şöyle buyurdu:

“Cennette bulunan hemen herkesin bir ağacı vardır. Bu ağacın adına “Tuba” denir. Herhangi birisi üstüne giysisini giymek istediği zaman o ağacın yanına gider. Oraya gittikten sonra ağacın çiçekleri açılır, bunların içinden elbise çıkar.

Bu çiçekler esas olarak altı renk olup, bunların her biri de yetmiş renge sahiptir.

Bu renklerden meydana gelen elbiseler ne renk, ne de şekil olarak birbirlerine benzemezler.

O kimse bunlardan hangisini isterse onu alır.”

Kaynak: Günyetü’t-Talibin / Abdülkadir Geylani (ks)

İlm-i Ledün Sahibi Kişinin Hali

Yorum bırakın

tek gül

İlm-i ledün sahibi kişi; şarkta ve garptaki Müslümanları düşünür, onların sevincine ve tasasına ortak olur. İhtiyaç sahiplerine hizmet eder, bütün halkı koruyup gözetmeye çalışır, herkesin halinden anlar. Gönüllerdeki masivayı temizler, kalpleri Rahman’ın arşı yapar. Peygamber (sav) Efendimizin şeriatını gönüllerde bir delil olarak yaşatır.

İlm-i ledün sahibi kişi, Hz. Süleyman (as)’ın bütün dilleri bildiği gibi yetmiş iki milletin hal dilini bilir. İlm-i ledün erbabı akıl alemine Süleyman (as) gibi tercüman olur.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftahu’l – Usul

İlahi Kategorileri Güncelleme Bilgisi

Yorum bırakın

NOTALI GÜL-İMJ

İlahi kategorilerimiz güncellenmiş olup, bugün itibarıyla açılmayan video bulunmamaktadır. Bol sevaplı bol feyizli dinlemeler diler, ziyaretiniz için teşekkür ederiz.

tasavvufokulu, by ihyaca

Yalan Yere Yemin Edenin Başına Gelenler

Yorum bırakın

üşüyen kuş

Abdullah b.Enis (ra)’ten rivayet edilmiştir; dedi ki: Nebi (sav) şöyle buyurdu:

“Yemin eden bir kimse (yeminine) sivrisineğin kanadı kadar (bile olsa) bir yalan karıştırırsa, (bunu) kıyamete kadar kalbinde siyah bir nokta olarak taşır.”

Hadis Kaynak: Camiü’l – Ehadis, h.19158; Kenzü’l – Ummal, c.16, h.46396

“Kim (mahkeme gereği yapması icap eden) bir yeminde yalan yere yemin ederse, bu yemini sebebiyle cehennemdeki yerini hazırlamış olur.”

Hadis Kaynak: Ebu Davud, c.9, İman 1, h. 3242

Resulullah (sav) buyurdu ki:

“Kim Müslüman bir kimsenin malı hakkında yalan yere yemin ederse, (Kıyamet günü) Allah’la karşılaştığında O’nu kendisine karşı gazaplanmış bulur!” 

Sonra Resulullah (sav), Allahu Teala’nın kitabından bu sözlerini tasdik eden şu ayetleri okudular:

“(Ahir zaman peygamberine iman hususunda) Allah’a verdikleri ahdi ve ettikleri yemini az bir dünya malı karşılığında değiştirenlere gelince, onların ahirette hiçbir nasibi yoktur. Kıyamet gününde Allah onlara ne bir hitapta bulunur, ne rahmetiyle nazar eder ve ne de onları temize çıkarır. Onların hakkı pek acı bir azaptır.” (Al-i İmran Suresi, ayet 77)

Hadis Kaynak: Müslim, c.1, s.122, İman 220 (138); Buhari, Eyman 17; Ebu Davud, c.3, Eyman 2, h. 3243; Tirmizi, c.5, Tefsir, Al-i İmran 3, h.2996

Kaynak Kitap: Miftahu’t – Tevhid ve’t – Takva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Older Entries

%d blogcu bunu beğendi: