Peygamber (sav) Efendimizin Güzel Ahlakından Örnekler

Yorum bırakın

Hz. Muhammed sav

İnsanların en cömerdiydi. Yanında bir dinar ya da bir dirhem olduğu halde gecelemezdi; fazla parası olup da onu vereceği kimseyi bulamazsa, gece de olsa, o paradan kurtulana kadar evine gitmezdi. Kendisinden bir şey istendiği zaman onu muhakkak verirdi. Papuçlarını diker, ailesinin işlerine yardım eder ve onlarla beraber et doğrardı. O, insanların en hayalısı ve en mütevazisi idi.  Hür veya köle olsun herkesin davetine icabet etmesi, bir yudum süt de olsa hediyeyi kabul edip ona karşılık vermesi O’nun güzel ahlakından bazılarıdır.

Allah’ın salât ve selamı O’nun, âlinin, ashabının ve sünnetine tâbi olanların üzerine olsun.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Rabıta, Velayet Makamı, Tecelli Ve Keramet Hakkında Bilgiler

Yorum bırakın

gül yolu

Rabıta sabit bir vasıftır. Peygamberlere bir ilham olarak gelen ilahi güç onda sabitleşir. Fakat velayet makamında böyle bir sabitlik yoktur. Yanıp sönen bir ışık gibidir. Gelir gider, bir kararda durmaz. O tecelli geldiğinde bir insan onu yakalayabilse, hangi yönde bir talepte bulunsa o isteği yerine gelir; ama o hal bir an meselesidir. O anı yakalayabilen kişi velilik isterse velayeti, dünyalık isterse dünyalığı kazanır. Bu, kişiye mahsus bir haldir. Bununla ilgili öyle haller vardır ki, halk bunları anlamakta zorluk çeker. Çünkü ispatı yoktur. Mesela keramet fevkalade bir hal olarak bunlardan biridir ve manevi bir ilimdir; ama muhteviyatı bilinemediğinden, kizbi ile sıdkı, yani gerçek olup olmadığı anlaşılıp izhar edilemediğinden ilimden sayılmamıştır. Ancak keramet keyfi de değildir. Dini, nefsi ve memleketi muhafaza gibi hususlarda Cenâb-ı Hakk’ın izin verdiği, verilen izin nispetinde zuhur edeceği, bunun dışına çıkılamayacağı da unutulmamalıdır.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Hz. Allah (cc), “Kibrin Düşmanı Benim” Buyuruyor

Yorum bırakın

BAYKUŞ AİLESİ

Resûlullah (sav) Efendimiz Hz. Ali (kv)’ye hitaben: “Ya Ali, Allahu Azimüşşan’ın bir kimseyi senin vasıtanla hidayete erdirmesi, şüphesiz ki üzerine güneşin doğup battığı her şeyin senin olmasından daha hayırlıdır.” buyurmuştur. Bu, güzel bir müjdedir. Ama bunun arkasından kendinde bir varlık ve benlik oluşursa, bu onun felaketine sebep olur. Çünkü Hz. Allah, “Kibrin düşmanı benim.” buyuruyor. Kalbinde hardal tanesi kadar kibir dolaşanı gazabıyla yok edeceğini beyan ediyor. Belki hemen yok etmez; ama yarın ölürken, kabrindeyken veya yeniden diriltildiği vakit yok eder. Cenâb-ı Hak bu afetlerden korusun.

Kaynak: Rabıta Risalesi / Miftâhu’l-Usûl

Niyazi Mısrî’den, Ey Allah’ım Seni Sevmek Ne Güzeldir Ne Güzeldir

Yorum bırakın

ağaçlar ve kalp

Ey Allah’ım seni sevmek ne güzeldir ne güzeldir,

Yolunda baş ü can vermek ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Şol ism-i zâtını sürmek, visâlin gülünü dermek,

Cemâl-i Pâk’ini görmek, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Sürüp dergahına yüzler, döküp yaşı yere gözler,

Bir olsa gece gündüzler, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Visâlin derdine düşmek, yanıp aşk oduna pişmek,

Sonunda sana erişmek, ne güzeldir ne güzeldir.

*** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***

Niyâzi yârini bulmak, yanında eğlenip kalmak,

Varıp bir ile bir olmak, ne güzeldir ne güzeldir.

Niyazi Mısrî

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Niyazi Mısrî’den: Sevdim Seni / İlahi

Kim Allah (cc) İçin Severse Allah’tan Başkasını Görmez

Yorum bırakın

gülkurusu lale

Allah, bütün galiplerden üstündür.

Allah, bütün harikaları ve mucizeleri ortaya koyandır.

Allah, hükümranlığı yüce olandır.

Allah, yüce zatı erişilmez ve dokunulmaz olandır.

Allah, kullarına muttali olandır.

Allah, kalpleri ve gönülleri gözleyip kontrol edendir.

Allah, zorbaları ve zalimleri yenip kahredendir.

Allah, Kisrâlara karşı koyup onları yok edendir.

Allah, gizliyi ve aşikarı bilendir.

Allah, hiçbir sır kendisine gizli kalmayandır.

***

Kim Allah’a layık kul olursaO’nun koruması altında olur.

Kim Allah için severse, Allah’tan başkasını görmez.

Kim Allah’ın yoluna girerse Allah’a ulaşır.

Kim Allah’a ulaşırsa Allah’ın himayesinde yaşar.

Kim Allah’a özlem duyarsa Allah’a aşina (üns) olur.

Kim ötekileri bırakıp terk ederse Allah’a yaklaşır.

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Mualla Gavsı Sübhani, Abdülkadir Geylani (ks)

Yorum bırakın

Eğer Allah’a vâsıl olmayı murad ediyorsan, huzurunda sükunetle durmalısın.

Abdülkadir Geylani (ks)

Cimriliğin Kötülüğü

Yorum bırakın

ekmek yiyen kuşlar

“Allah imanı yarattı, onu hoşgörü ve haya ile süsledi. Küfrü yarattı, onu da cimrilik ve boş kuruntu ile süsledi.” (Râmûzu’l-Ehâdis, h.3480)

Allah Azze ve Celle buyurdu ki:

“Allah’ın kereminden kendilerine verdiklerini (infakta) cimrilik gösterenler, sanmasınlar ki o, kendileri için hayırlıdır; tersine bu onlar için pek fenadır. Cimrilik ettikleri şey de Kıyamet gününde boyunlarına dolanacaktır. Göklerin ve yerin mirası Allah’ındır. Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.”  (Âl-i İmrân Sûresi, ayet 180)

“Bunlar cimrilik eden ve insanlara da cimriliği tavsiye eden, Allah’ın kendilerine lütfundan verdiğini gizleyen kimselerdir. Biz, kâfirler için alçaltıcı bir azap hazırladık.” (Nisâ Sûresi, ayet 37)

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Older Entries

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 11.669 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: