Cünüp İken Beş Şey Haramdır

Yorum bırakın

damla

Cünüp iken beş şey haramdır:

1- Namaz kılmak,

2- Kur’an okumak,

3- Kur’an veya ayeti elleriyle tutmak,

4- Mescide girmek,

5- Kâbe’yi tavaf etmek.

Kaynak: Miftâhu’l-İrşâd

Allahu Teâlâ’nın (cc) Gölgesinde Gölgelenecek Olan Yedi Grup İnsan

Yorum bırakın

subhanallah

Resûl-i Ekrem (Sallallâhu aleyhi ve sellem) buyurdu ki:

“Yedi grup insan vardır ki, Allahu Teâlâ bunları kendi gölgesinden başka hiçbir gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgesinde gölgelendirir:

1- Adil ve dürüst idareci,

2- Rabb’ine kullukla yetişen genç,

3- Mescitlere yürekten bağlanan kişi,

4- Allah uğrunda birbirini sevip birleşen ve yine Allah için ayrılan iki kişi,

5- Zengin ve güzel bir kadının (veya erkeğin) gayrimeşru yola çağırmasına, ben Allah’tan korkarım, diyen kişi,

6- Sağ elinin verdiğini sol elinin görmeyeceği şekilde gizlice sadaka veren,

7- Başkalarının bulunmadığı yerde Allah’ı hatırlayıp da gözyaşı döken kimse.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler -1

Allah’tan (cc) Haya Eden Kula Sırat Köprüsü Üzerinde İken Bir Mektup Verilir

Yorum bırakın

zarf

Ahmed bin Havârî (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Kul, Allahu Teâlâ’dan haya ettikçe, Cenâb-ı Hak, yer halkının tümüne onun ayıplarını unutturur. Kıyamette onun aleyhine şehadet edecek kimse bulunmaz. Kul Sırat köprüsü üzerinde iken eline bir mektup verilir. Kul açıp okuduğu zaman: “Kulum, sen yaptığın ve yapmak istediğini yaptın, fakat ben bu konuda aleyhinde bir açıklama yapmaktan haya ettim. Haydi, cennete git, affıma mazhar ol.” müjdesiyle karşılaşır.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

İbrahim Bin Ethem (ra)’den Nasihatler

Yorum bırakın

Gül demeti

İbrahim bin Ethem (Rahmetullâhi aleyh) demiştir ki:

“Kibirlenmeyin, mağrur olmayın, yaptıklarınızla övünmeyin. Üstünüzdekilere değil, altınızdakilere bakınız. Kalpleriniz Allah sevgisi ile dolsun. Bedenleriniz Allah’a itaatle yoğrulsun. Allah’tan utanınız. Dilleriniz Allah’ı zikretsin. Gözlerinizi de harama karşı koruyun.”

Kaynak: Nübüvvet Ve Velâyet Deryâsından Nasihatler – 1

Rabıta, Bütün Tarikat Hallerinin Vazgeçilmez Rükünlerindendir

Yorum bırakın

yerdeki gül

Rabıta, bütün tarikat hallerinin vazgeçilmez rükünlerindendir. Allahu Zülcelâl Hazretlerinin ve Resûlünün ahlakıyla ahlaklanmak; Allah’ın beşeri varlıktan fâni ve kendisiyle de bâki kıldığı peygamberleri ve velileri düşünmek elbette güzeldir.

Rabıta, kıyamete kadar devam eden peygamber mucizesidir. Eğer ruh üzerinde doğrudan tesirini gösteren bir şey aramak gerekirse, Allah (cc)’a, Peygamberimize (sav) ve O’nun velilerine götüren rabıtadan daha kestirme ve etkili bir başka yol yoktur. Terakki eylemek için şeyhe bağlanmak, onunla manevi yakınlık kurmak için, rabıta, en önemli hallerden biridir.

Rabıtanın gayesi; gafleti yok etmek, kalbin zulmetini defetmek, kalbi şeytanın vesveselerinden kurtarmaktır. Rabıtayı layıkıyla yapmayanın gafletten, zulmetten ve şeytanın kalbine vesvese vermesinden kurtulması kolaylıkla mümkün olmaz.

Evliyaya yapılan rabıta bir zarurettir; zira mümin Hakk’a yönelebilmek için müşahhas bir mürebbiye ihtiyaç duyar. Zahiren evliyanın yanında olmadığı zamanlarda rabıtasıyla tahayyül ederek istifade etmeye çalışır. İbadetinde, namazında, tazarru ve itaatinde şeyhini düşünerek onun gibi ibadet etmeye, namaz kılmaya, itaatte bulunmaya gayret eder. Böylece şeyhinin haline bürünmeye, kalbiyle ünsiyet kazanmaya, maneviyatından istifade etmeye çalışır.

Kalbi mamur Allah dostlarıyla hem zahiren, hem de bâtınen beraber olmadıkça kalp aynasını parlatmak mümkün değildir. Onun için rabıta vazgeçilmez bir bağdır ki, yapan kişiyi Hakk’a kavuşturur.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Evliyaya Duyulan Sevgi Rabıtanın Tam Kendisidir

Yorum bırakın

tahtadaki pembe gül

Cenâb-ı Hak buyuruyor ki:

“De ki; eğer Allah’ı seviyorsanız bana tâbi olun ki, Allah da sizi sevsin ve hatalarınızı örtsün Çünkü Allah çok beğışlayıcı ve çok esirgeyicidir.” (Âl-i İmrân sûresi, ayet 31)

Hızır (as), Musa (as)’a, “Eğer bana tâbi oldun ise ben sana sırrını söyleyinceye kadar yaptıklarımdan sorma. (Kehf sûresi, ayet 70)” diyerek teslim olmanın önemini dile getirir. Ayet-i kerimede işaret edildiği gibi muhabbetullaha ermenin yolu, Allah Resûlünü sevmek, O’na itiraza ve nefsin arzularına fırsat vermeden teslim ve tâbi olmaktan geçer ki, bu da muhabbetin alametidir. Zira muhabbetin olmadığı teslimiyette zulüm vardır. Evliyaya duyulan sevgi rabıtanın tam kendisidir.”

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Gerçekten Allah’tan Korkuyorsan Nefsine Uymayıp Muhalefet Et

Yorum bırakın

dağdaki mor çiçekler

Gerçekten Allah’tan korkuyorsan nefsine uymayıp muhalefet et. Haramları terk et. Şüpheli şeylerden uzak dur. Mahlûkata dayanma, onlara güvenip onlardan bir şey ümit etme. Olanların hepsini Allah’tan bil ki, gerçek manasıyla ehl-i tevhidden olabilesin.

Kaynak: Miftâhu’r-Rüşd

Older Entries

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 11.798 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: