bebek
Allâhümme bârik fîhi ve lâ tedurruhû.
Anlamı: Allâh’ım! Onu ona mubarek et; onu zarardan koru.

Rasûl-i Ekrem (s.a.v) Efendimiz, nazar isabet etmesinden endişe ettiklerinde böyle dua ederlerdi.

Rasûlullah (s.a.v) buyurdular ki: ”Allah’ın kitabında nazara karşı iyi gelen sekiz âyet vardır. Kim bu sekiz âyet-i kerîmeyi nazara karşı okursa şifa bulur. Hem de insanların ve cinlerin nazarı bu kişilere isabet etmez. (Sekiz âyet şunlardır:) Fâtihâ-yı şerif yedi âyettir. Âyete’l-Kürsî bir âyettir. Toplamı sekiz âyettir.”

Ayrıca yirmibir Kureyş, yirmibir İhlas ve yedişer kere Felak ve Nas sûreleri okunur.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar