Evliyâullah efendilerimizin dört kısım olduğu beyan ediliyor.Şöyle ki,
velâyetini(veli olduğunu);

1-Kendi bilir,halk bilmez.
2-Halk bilir,kendi bilmez.
3-Ne kendi bilir ne de halk bilir.Yalnız ALLAH bilir.
4-Kendi bilir,halk da bilir.Böyle kadri yüce efendilerimiz halkı irşada memurdurlar.Peygamberân-ı izâm efendilerimizin vazifelerini vekâleten devam ettirirler.

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyuruyor ki:
“Allah’ın dostları onlardır ki,kendilerine bakıldığı zaman Allahu Teâla hatırlanır,günahlara pişmanlık duyulur.Onlar konuştuğunda ilminiz artar,güzel amelde bulunduğunuz zaman da ahireti düşünürsünüz.”

*Veli,Allah’a ibadet ve taat işini en güzel yapan kimsedir.

*Velinin ibadeti,araya bir isyan hali girmeksizin fasılasız(ara vermeden)devam eder.

*Veli,ârif-i billahtır…

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar