Kuran ve cami

Euzübillahi mineş-şeytanirracim.Bismillahirrahmanirrahim.

Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vesselatü vesselamü ala rasulina

Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain.

 Soru:Tilavet secdesi nedir?

Cevap:Kur’an-ı Kerim’in surelerinde 14 secde ayeti vardır.

Bunlardan birini okuyan veya işitenlerin secde yapmaları gerekir. Buna tilavet secdesi denir.

Soru:Tilavet secdesi nasıl yapılır?

Cevap:Euzü besmele çekilir,tilavet secdesine niyet edilir.Niyet ettim Allah rızası için tilavet secdesi yapmaya denilir.Eller namazdaki gibi kaldırılmaksızın(buraya dikkat!)

Allahu Ekber denilerek secdeye varılır.3 kere Sübhane Rabbiye’l-ala denilir.Allahu Ekber denilerek kalkılır.Kalkarken

Semi’na ve eta’na gufraneke  Rabbena ve ileykel masir denilir.Bunu bilmiyorsak,söylememiş olsak da secde yapılmış olur.

Soru:Secdeyi yaptıktan sonra oturacak mıyız,ayağa mı kalkacağız?

Cevap:Tilavet secdesine ayaktan yere inilir ve bu secdeden sonra ayağa kalkılır,ayakta bitirilir.

Soru:Tilavet secdesinin hükmü nedir?

Cevap:Hanefi mezhebine göre tilavet secdesi vaciptir.

Soru:Kur’an okumayı bilmiyorum.Tilavet secdesini öğrenmeme gerek var mı?

Cevap:Evet,Kur’an okumayı bilmesek de tilavet secdesini öğrenmemiz gerekir.Çünkü secde ayetinin okunduğunu işittiğimizde tilavet secdesi yapmak vacip olur.

Soru:Tilavet secdesini yapmasak günaha girer miyiz?

Cevap:Evet,tilavet secdesini yapan sevap alır,yapmayan da vacibi terk ettiği için günaha girer.

Soru:Tilavet secdesini yaparken abdestli olmak şart mı?

Cevap:Tilavet secdesi yapacak kişinin abdestli, temiz,avret yerlerinin örtülü ve kıbleye yönelik bulunması şarttır.

Soru:Adet ve lohusalık dönemlerinde secde ayetinin okunduğunu duysak daha sonra,abdest aldığımız zaman tilavet secdesini yapmamız gerekir mi?Cevap:Hayır,gerekmez.Çünkü bu durumdaki bir hanım namazla mükellef değildir.

Soru:Tilavet secdesi duyulur duyulmaz yapılmalı mı?Sonra yapsak da olur mu?Sonra yaparsak kaza gibi mi yapacağız?

Cevap:Vacip olan tilavet secdesini hemen yerine getirme zorunluluğu yoktur.Secde ayeti okunur okunmaz hemen secde edilmesi gerekmez.Bu secde uzun bir zaman sonra da yapılabilir.Yine eda olur,kaza olmaz.Kabul edilen hüküm budur.Bununla beraber,bir zaruret olmadıkça geciktirilmesi tenzihen mekruhtur.Bekletilmeden yapılması evladır.

Soru:Kerahet vakitlerinde tilavet secdesi yapılır mı?

Cevap:Önceden okunmuş bir secde ayetinin tilavet secdesi kerahet vakitlerinde yapılmaz.Yapılırsa iadesi gerekir.Kerahet vaktinde okunan bir secde ayetinden dolayı ise bu vakitte secde yapılabilir.Fakat sonraya bırakılması daha faziletlidir.

Soru:Hasta olan veya arabada veya hayvan üzerinde giden kişi secde ayetini okusa veya işitse ima ile tilavet secdesi yapabilir mi?

Cevap:Evet yapabilir.Fakat bu sayılanlar gibi bir özrü yoksa ima ile yapamaz.

Soru:Birden fazla secde ayetinin tilavet secdesini yapması gereken kişi hepsi için ayrı ayrı mı niyet edecek yoksa bir niyetle bütün secdeleri peşpeşe mi yapacak?Cevap:Hepsi için ayrı ayrı niyet edilmesi gerekir.

Soru:CD,kasetçalar ve benzeri ses kayıt cihazı  gibi bir aletten işitilen secde ayetinden dolayı tilavet secdesi yapmak gerekir mi?

Cevap:Hayır,gerekmez.Kasıtlı olarak okuma yoktur,nakil aracı değildirler.

Soru:Radyo ve televizyondan işitilen secde ayeti için tilavet secdesi gerekir mi?Cevap:Radyo ve televizyon yankı olmaktan ziyade nakil aracı sayılmaktadır.Kasıtlı olarak okunan şeylerin hemen aynısını nakletmektedir.Bundan işitilen sesler,yankı gibi sadece yansımadan ibaret değildir.Bunun için radyo ve televizyon vasıtasıyla işitilen bir secde ayet-i celilesinden dolayı secde etmek vacip olsa gerektir.Vacip olmasa bile secde edilmesinde bir mahzur olmadığından her halükarda secde edilmesi ihtiyata uygun,Kur’an-ı Azim’e karşı hürmet ve ta’zimi ifade etmektedir.

HADİS-İ ŞERİF:Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa(s.a.v) buyuruyor ki:“İnsanoğlu secde ayetini okuyup secde ettiği zaman,şeytan ağlayarak çekilir ve“Eyvahlar olsun!Ademoğlu secde ile emrolundu,secde etti ve cenneti kazandı;ben ise secde ile emredilince direndim ve sonum ateş oldu”der.”

KAYNAK: Büyük İslam İlmihali/Ömer Nasuhi Bilmen (r.a)

 

Reklamlar