Kuru Yaprak

Hz. Fatıma (r.anha) validemiz,Rasûlullah (s.a.v)’e gelerek bir hizmetçi istemişti. Rasûlullah(s.a.v) ona: ”Şu duayı okuman,senin için hizmetçi edinmenden daha hayırlıdır.” buyurdu:

*Allâhümme Rabbe’s-semâvâti’s-seb’i ve Rabbel-Arşil-azîm. Rabbenâ ve Rabbe külli şey’in. Münzilet-Tevrâti vel-İncîli vel-Kur’anil-azîm. Fâlikal-habbi vennevâ,Eûzü bike min şerri külli şey’in ente âhizün binâsıyetihî Entel Evvelü feleyse kableke şey’ün. Ve entel-Âhiru feleyse ba’deke şey’ün. Ve entez-Zâhiru feleyse fevkake şey’ün. Ve entel-Bâtınu feleyse dûneke şey’ün. Ikdı annid-deyne ve eğninâ minel-fakr.

Anlamı:Allah’ım! Sen yedi semânın Rabbi, Arş-ı Âzam’ın Rabbisin. Sen bizim Rabbimiz ve her şeyin Rabbisin. Tevrat,İncil ve Furkan’ı indiren, tohum ve çekirdekleri açansın. Her şeyin şerrinden sana sığınıyorum. Her şeyin alnından yapışmışsın (dizginleri senin elindedir).

Evvel sensin, senden önce bir şey yoktur. Âhir sensin, senden sonra da bir şey kalmayacak. Sen Zâhir’sin, senin üstünde bir şey mevcut değildir. Sen Bâtın’sın, senin dışında bir şey yoktur. Benim borcumu öde, beni fakirlikten kurtar, zengin kıl.

*Allâhümmekfinî bihalâlike an harâmike ve-eğninî bifazlike ammen sivâke.

Anlamı: Allah’ım, helal vererek beni harama muhtaç etme ve fazlın ile beni başkalarına muhtaç olmaktan müstağni kıl.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar