Çarşıya Çıkarken Okunacak Dua

La ilahe illallahu vahdehu la şerike leh,lehü’l-mülkü ve lehü’l-hamdü yuhyi ve yümitü ve hüve hayyün la yemütü bi-yedihi’l-hayr ve hüve ala külli şey’in kadir.

Anlamı: Allah’tan başka ilah yoktur;O tektir,ortağı yoktur,mülk ve hamd O’na aittir.Hayatı O verir,ölümü de O verir.Kendisi hayattardır,ölümsüzdür.Hayırlar O’nun elindedir.O her şeye kadirdir.

Hadis-i Şerif: Rasulullah(s.a.v)Efendimiz buyurdular ki:”Kim çarşıya girince bu duayı okursa Allah ona bir milyon sevap yazar,bir milyon günahını da affeder ve mertebesini bir milyon derece yükseltir,onun için cennette bir köşk yapar.”

Bu hadise göre çarşı pazar gibi alış veriş yapılan yerler,zikrullaha karşı fazlaca gaflet edilen yerler olarak ifade edilmiştir.Böyle yerlerde Allah’ı zikretmek;şeytanla savaş,askerlerini hezimete uğratmak olduğundan,şeytana karşı bu savaşı veren kimsenin Allahu Teala indinde mazhar olacağı mükafat büyüktür. Her müslüman,çarşıya girmeden önce tedbir olarak ve sevabını umarak bunu okumayı alışkanlık haline getirmelidir.

Ayet-i Kerime: Yüce Allah şöyle buyuruyor:”Birtakım insanlar(Allah’ı tesbih ederler)ki,ne ticaret ne de alışveriş onları Allah’ı anmaktan,namaz kılmaktan ve zekat vermekten alıkoymaz.Onlar,kalplerin ve gözlerin allak bullak olduğu bir günden korkarlar.(Nur suresi-ayet 37)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar