Güzel bahçe
Bismillahi tevekkeltü alallahi la havle ve la kuvvete illa billah.

Anlamı:Allah’ın adıyla yola çıktım ve Allah’a tevekkül ettim.Kudret ve kuvvet ancak Allah iledir.

 Her kim evinden çıkarken bunu okursa,kendisine;“İhtiyaçların görüldü;korunup gözetildin diye mukabele edilir ve şeytan ondan uzaklaşır.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar