Hz.Davud(a.s)'ın Duası
 
Allâhümme innî es’elüke hubbeke ve hubbe men yühibbüke vel-amelellezî yübelliğuni hubbeke. Allâhümmec’al hubbeke ehabbe ileyye min nefsî ve ehlî ve mâlî ve minel-mâi’l-berid.

Anlamı: Allah’ım! Senin sevgini, seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine beni ulaştıracak ameli talep ediyorum. Allah’ım! Senin sevgini nefsimden, ailemden, malımdan ve soğuk sudan daha sevgili kıl.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar