Kumaşa işlenmiş BESMELE
Eûzü billâhi mineş-şeytânirracim:

Şeytan,eûzü’den ve âriflerin kalplerindeki marifet nurlarından korkup kaçar.Eğer âriflerden değilsen,ârifler derecesine çıkıncaya kadar takva sahiplerinin Allahu Teâla’ya sığınmaları gibi eûzüyle O’na sığınmaya devam et.O dereceye çıktıktan sonra,kalbindeki nurun şuâsı,şeytanın tesirini kırar ve onun askerlerini perişan eder.Nitekim Rasûlullah(s.a.v) Hz. Ömer’e:

“-Ey Ömer,şeytan senin gölgenden kaçar.”buyurmuştur.Bazıları da şeytanın Hz. Ömer’i görünce sar’a hastalığına tutulmuş kimse gibi titreyip düştüğünü söylemişlerdir.

Lâ ilâhe illallah:

Şeytan ile savaşırken,onun aldatmasına kapılmamak ve tuzağına düşmemek için yardım istenecek şeylerin birincisi Kelime-i Tevhid ve Allahu Teâlâ’yı zikretmektir.Rasûl-i Ekrem Efendimiz kudsî “hadiste buyurdu ki:”Allahu Teâlâ buyuruyor ki:Lâilâhe  illallah benim kalemdir.Bunun için Lâilâhe illallah diyen benim kaleme girer.Benim kaleme giren de azâbımdan emin olur.”

Rasûlullah(s.a.v)yine buyurdu ki:”Bir kimse halis bir kalple Lâilâhe illallah derse cennete girer.”

Bismillâhirrahmânirrahîm:

Besmele-i şerifeyi çok söylemekle de şeytanın hile ve aldatmalarına karşı yardım alınır.Zira Rasûlullah(s.a.v)bir kişinin,şeytanın helak olması için beddua ettiğini işitince buyurdu ki:”Böyle deme,zira şeytan kibirlenir ve:”Seni yenmek için elimden geleni yaparım.”der.Sadece eûzü besmele oku.Bu durumda şeytan küçülür.Zerre gibi hor ve hakir olur.”

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar