sabun ve gül
Eûzü billâhi mineş-şeytânirracîm Bismillâhirrahmânirrahîm

TUVALETE GİRERKEN OKUNACAK DUALAR

Bir kimse tuvalete gireceği zaman üzerinde Allahu Teâla’nın ismi yazılı yüzük ve buna benzer şeyleri bulundurmamalıdır. Tuvalete sol ayakla girilmeli, sağ ayakla çıkılmalıdır. Girmeden önce de şu dua okunmalıdır:

*“Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis.”

Anlamı:Allah’ım! Pislikten ve cin ve şeytan gibi kötü yaratıklardan sana sığınırım.

*Allâhümme innî eûzü bike minel hubusi vel habâis ve eûzü billâhi minerricsi ven-necesiş-şeytânir-racîm.

Anlamı: Allah’ım! Pislikten ve pis olan şeylerden sana sığınırım. Kovulmuş şeytanın murdar pisliklerinden de Allah’a sığınırım.

Tuvaletler şeytanların hazır bulundukları yerlerdir.Tuvalete girdiği zaman, insanoğlunun avretleri ile cinnîlerin gözleri arasındaki perde, kişinin “Bismillah”demesidir. Ayrıca şu dualar da okunabilir:

*Bismillâh (Allah’ın adıyla)

*Allâhümme innî eûzü bike (Allah’ım, şüphesiz sana sığınırım.)

*Eûzü billah (Allah’a sığınırım)

TUVALETTEN ÇIKARKEN OKUNACAK DUALAR

Hz.Âişe (r.anha )diyor ki: ”Allah Rasulü (s.a.v) tuvaletten çıkınca şöyle derdi:

*Ğufrâneke. (Affını talep ediyorum!)

Rasulullah (s.a.v) tuvaletten çıktığı zaman bazen de şöyle dua ederdi:

*Elhamdülillâhil-lezî ezhebe annil-ezâ  ve âfânî.

(Benden sıkıntıyı gideren ve bana afiyet bahşeden Allah’a hamd olsun)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar