Zor Durumda Dua

Bismillâhirrahmanirrahîm,ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil Azîm.

Anlamı:Rahman ve Rahim olan Allah’ın ismiyle.Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah’tandır.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar