Üzüntü Ve Keder

1-Lâ ilâhe illallâhül-Azîmül-Halîm.Lâ ilâhe illallâhu Rabbül-Arşil-Azîm.Lâ ilâhe illallâhu Rabbüs-semâvâti ve Rabbül-ardı ve Rabbül-Arşil-Kerim.

Anlamı:Azîm ve Halîm olan Allah’tan başka ilah yoktur.Azametli Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.Göklerin Rabbi,yerin Rabbi ve güzel Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilah yoktur.

Bu dua üzüntülü zamanlarda çok okunması gereken tesirli dualardandır.

Peygamber Efendimiz(s.a.v) buna üzüntü duası der ve bununla dua ederdi.

2-Allâhümme innî eûzü bike minel-hemmi vel-hüzni ve eûzü bike minel-aczi vel-keseli ve eûzü bike minel-cübni vel-buhli ve eûzü bike min ğalebetid-deynî ve kahrir-ricâli.

Anlamı:Allah’ım,üzüntüden ve kederden sana sığınırım.Acizlikten ve tembellikten sana sığınırım.Korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım.Borcun galebe çalmasından ve insanların kahrından sana sığınırım.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar