kalem,dua

**Allâhümmenfa’ni bimâ allemtenî ve allimnî mâ yenfeunî ve zidnî ilmen velhamdülillâhi alâ külli hâlin ve eûzü billâhi min azâbin-nâr.

Anlamı:Allah’ım!Bana öğrettiğin ilimden beni yararlandır,menfaatleneceğim bilgileri bana ihsân eyle ve ilmimi arttır.Hamd her hâl üzere Allah’adır.Ateşin azabından Allah’a sığınırım.

**Allâhümme innî eûzü bike minel-erbaı:Min ilmin lâ yenfeu ve min kalbin lâ yehşeu ve min nefsin lâ teşbeu ve min duâin lâ yusmeu.

Anlamı:Allah’ım,şu dört şeyden sana sığınırım:Menfaat sağlamayan ilimden,Allah’tan korkmayan kalpten,doymayan ihtiraslı nefisten ve işitilmeyen duadan.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar