beş lale

Aşure (muharremin onuncu günü) günü aşağıdaki duaları okuyan kişi, sene sonuna kadar her türlü afet ve belalardan emin olur:

**Önce 70 defa Besmele (Bismillâhirrahmânirrahîm) okunur.

**Sonra aşağıdaki dua 70 defa okunur:

Hasbünallâhu ve ni’mel vekil ni’mel Mevlâ ve ni’mennasîr.

**Bundan sonra aşağıdaki dua 7 (yedi )kere okunur:

Subhânallâhi mil’el mîzani ve müntehel ilmi ve mebleğar-ridâ ve zinetel arşi lâ melce ve lâ mence minallâhi illâ ileyhi. Subhânallâhi adedeş-şefii vel-vitri ve adede kelimâtillâhit tâmmâti küllihâ es’elükes selâmete bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve lâ havle ve lâ kuvvete ill’a billâhil aliyyil azîm. Ve hüve hasbî ve ni’mel vekilü ni’mel Mevlâ ve ni’mennesîru. Ve sallallâhu alâ hayri halkıhî Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihî ecmeîn. Bi-rahmetike yâ erhamerrâhimîn.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar