eski sokaklar

“(Melekler)dediler ki:Allah’ın emrine şaşıyor musun?Ey ev halkı!Allah’ın rahmeti ve bereketi sizin üzerinizdedir.Şüphesiz ki O,övülmeye layıktır,iyiliği boldur.”(Hud suresi/ayet 73)

Bereket için Peygamber efendimiz şu duaları okumuştur:

***Allâhümme bârik ümmetî fî bükûrihâ yevmil-hamîs.

Anlamı:Allah’ım,ümmetim için Perşembe gününün ilk vaktinde yapılan işi mübarek kıl.

***Allâhümme bârik ümmeti fî bükûrihâ.

Anlamı:Allah’ım,ümmetime günün ilk vakitlerinde yaptıkları işi bereketlendir.

***Bârekallâhü leke ve bâreke aleyke.

Anlamı:Allah seni mübarek kılsın.Allah sana bereket yağdırsın.

***Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,kendisine yeni çıkan bir meyve verildiğinde şu duayı okur,sonra da meyveyi yerdi:

“Allâhümme bârik lenâ fî medînetinâ ve fî simârinâ ve fî müddinâ ve fî sâinâ beraketen mea bereketin.”

Anlamı:Allah’ım,şehrimizi bizim için mübarek,meyvelerimizi,müddümüzü,gayretimizi bereket üzerine bereketle mübarek kıl,bereketlerini kat kat arttır.

***Bakara Sûresi’ni okumak da berekettir.

***Alıp-satanlar,alış-verişi doğruluk üzere yaparlarsa,sattıkları mallardaki kusuru beyan ederlerse,alış-verişleri her ikisi hakkında da mübarek kılınır.Yalan söylerler,kusurları gizlerlerse,belli bir kar sağlasalar bile alış-verişlerinin bereketini kaybederler.Yalan yemin,malın rağbetli olmasına engel olur,kazancı da bereketsiz yapar.

***Rızık talebi için işe ve yola erken çıkmakta da bereket vardır.

***Sıla-i Rahim yapmak,akrabalar arasında sevgi,malda ve kazançta bolluk,ömür için de berekettir.

***Bereket yemeğin ortasına iner.Öyleyse kenarlardan yiyin,ortadan yemeyin.Ayrıca yemekten önce ve sonraki el yıkamalar da yemeğin bereketindendir.

Bütün bu hareketler de fiili duadır.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar