kavanoz

Abdülkadir Geylani(k.s), haset konusunda müminlere şöyle sesleniyor:

“Ey mümin,niçin komşunun yemesine, içmesine,giyimine,ailesine,evine,bolluk ve rahat içinde yaşamasına haset ediyorsun?Rabbinin ona verdiği nimetleri çekemiyorsun.Bu yaptığının imanını zayıflatacağını,Mevla’nın katındaki dereceni düşüreceğini ve O’nun gazabına uğramana sebebiyet vereceğini bilmez misin?Allahu Teâla’nın bir hadis-i kudsîde,”Haset eden benim nimetime düşmanlık etmiştir.”buyurduğunu,Hz.Peygamber(s.a.v)’in de :”Haset,ateşin odunu erittiği gibi iyilikleri eritir.”dediğini duymadın mı?

Sonra ona neden haset ediyorsun ki? Senin nasibin için mi,onun nasibi hakkında mı?Eğer ona Allah’ın verdiği nasibi sebebiyle haset ediyorsan,o zaman zulmetmiş oluyorsun.Zira Allahu Teâla:”Onların dünya hayatındaki nasiplerini biz taksim ettik.”buyurmuştur.Ona nimeti veren Hak Teâla’dır.Onun yaptığı,Rabbinin verdiği nimetlerin içinde yaşamaktan başka bir şey değildir.Ona Rabbinin verdiği nimetlerden dolayı haset edersen,senden daha zalim,cimri,aptal ve kıt akıllı başka kim olabilir?

Ona senin nasibini aldığı için haset ediyorsan çok cahilsin demektir.Zira nasibin senden başkasına asla verilmez.Allahu Teâla:”Benim katımda söz değişmez,ben kullarıma zulmetmem.”buyurmaktadır.Allah(c.c),senin payını bir başkasına verip sana zulmetmez,senin bu düşüncen büyük bir cehalet örneğidir ve kardeşine zulümdür.Mal ve mülküne bakıp,mümin ya da günahkar olan komşuna haset edeceğine,toprağa haset etsen daha akıllıca davranmış olursun.Zira toprakta her türlü kıymetli maden ve mücevherat vardır.Bağrında Ad,Semud kavimlerinin mirasları,Kayserlerin,Kisraların hazineleri saklıdır.Komşunun evindekilerin hepsini bir araya getirsen,toprakta var olanların milyonda birine denk gelmez.

Sonra sen,kendisine verilen zenginlik ve nimetlerin şükrünü eda etmeyen komşunun kıyamet günü ne kadar uzun bir hesaba çekileceğini biliyor musun?Eğer verilen nimetlere rağmen Allah’a itaat etmediyse,O’nun emirlerini yerine getirmediyse ve yasaklarından kaçmadıysa,Rabbine ibadet ve itaatte bulunmadıysa,o gün keşke bu nimetler bana verilmemiş olsaydı diye temenni edecektir..”

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar