Namaz

Rasûlullah (s.a.v), Hz. Muaz b.Cebel’in elinden tuttu ve O’na şöyle buyurdu: ”Sana tavsiye ediyorum ya Muaz! Her namazdan sonra şu duayı söylemeyi unutma:

***Allâhümme einnî alâ zikrike ve şükrike ve husni ibâdetike.”

Anlamı: Allah’ım! Seni zikretmek, sana şükretmek ve güzel ibadet etmek için bana yardım et.

Rasûlullah (s.a.v) Efendimiz, Sahâbe-i kirâma namazlardan sonra şu duayı okumalarını tavsiye buyurmuştur:

***Allâhümme innî zalemtü nefsî zulmen kesîran ve lâ yeğfiruz-zünûbe illa ente fağfirli mağfiraten min indike verhamnî inneke entel Ğafûru’r-Rahîm.

Anlamı: Allah’ım! Şüphesiz ben kendi nefsime çok zulüm ettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından (ikram olarak )bir mağfiretle beni bağışla ve bana merhamet eyle. Şüphesiz, mağfiret ve merhamet edici sensin.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar