bahçe

Allâhümme inneke ta’lemü sırrî ve alâniyyetî fekbel me’ziratî ve ta’lemü hâcetî fe-e’tınî sü’lî ve ta’lemü mâ fî nefsî fağfirlî zünûbî Allâhümme innî es’elüke îmânen yubâşiru kalbî ve yakînen sâdikan hattâ e’leme ennehû len yusîbenî illâ mâ ketebtehû aleyye ver-rıdâ bimâ kassemtehû lî yâ zel-celâli vel-ikrâm.

Anlamı:Allah’ım!Gizli ve aşikare her halimi bilirsin,istediğimi de bilirsin,sen dileğimi yerine getir.Gönlümden geçeni de bilirsin,beni mağfiret eyle.Allah’ım,başıma gelen her musibetin senin mukadderatınla olduğunu bildirecek ve taksimatına razı gösterecek sağlam bir imana beni sahip kıl ve gerçek bir yakîni kalbime yerleştir,ey ululuk ve kerem sahibi Allah’ım.

Böyle dua ettikten sonra Allahu Teâla,Hz.Adem’e şöyle vahyetti:

“Ey Âdem,ben seni mağfiret ettim.Hatta evlatlarından kim bu dua ile bana dua ederse onu da mağfiret eder ve bütün sıkıntılarını gideririm.Onu hazine-i gaybiyemden rızıklandırır,zenginleştiririm.Kendisi istemese bile dünya kendisine teveccüh eder.”

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar