DUA

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:

“Kimin Allahu Teâla’ya veya insanlardan birine bir ihtiyacı varsa iyice abdest alsın ve iki rekat namaz kılsın.Sonra Allahu Teâla’ya hamd ve senâ etsin ve Rasûlullah aleyhisselama salât-ü selam getirsin.Sonra da şu duayı okusun:

***Lâilâhe illallâhul Halîmil Kerîm,sübhânallâhi Rabbil Arşil Azîm,elhamdülillâhi Rabbil âlemin.Allâhümme innî es’elüke mûcibâti rahmetike ve azâime mağfiretike vel ğanîmete min külli birin vesselamete min külli ismin,es’elüke ellâ tedea lî zenben illâ ğafertehü velâ hemen illâ ferrctehû velâ hâceten hiye leke rıdan illâ kadaytehâ yâ erhamer-râhimîn.

Anlamı:Hilim ve Kerem sahibi Allah’tan başka ilah yoktur.Büyük Arşın Rabbi olan Allah’ı takdis ederim.Alemlerin Rabbi Allah’a hamd olsun.Allah’ım,senden rahmetini gerektiren ve mağfiretini kesinleştiren amelleri,her sevaptan pay ve her günahtan selamet isterim.Ey merhametlilerin en merhametlisi!Bende affetmediğin bir günah,önlemediğin bir keder ve görmediğin meşru bir ihtiyaç bırakma.”

***Allâhümme rabbenâ âtinâ fiddünyâ haseneten ve fil âhirati haseneten ve kınâ azâben-nâr.

Anlamı:Allah’ım!Rabbimiz,bize dünyada iyilik ver,ahirette de iyilik ver ve bizi cehennem azabından muhafaza eyle.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar