şehitlerimiz

1-Şehid-i Kamil:Bunlar hem dünya hem de ahiret itibarı ile şehiddirler.Bunlardan her birine şehid-i hükmî denir.Bu kısım şehidlerin hükmü yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp elbiseleri ile defin edilir.Şehid-i kamil olmanın altı şartı vardır:Müslüman,baliğ,hayızdan,nifastan,cenabetten hâli ve ölüme sebep olan yarayı aldıktan sonra hayata ait menfaatlarla faydalanmış olmamak.

2-Dünya Ahkamı İtibarı İle Şehid:Kalbinde nifak bulunduğu halde zahiren Müslüman görünüp,harplerde Müslümanların saflarında bulunduğu halde düşman tarafından öldürülen herhangi bir şahıstır.Bu kısım şehitlerin hükmü,yıkanılmadan yalnız namazları kılınıp elbiseleri ile defin edilir.

3-Yalnız Ahiret Ahkamı İtibarı İle Şehid:Şehid-i kamilde aranılan şartlardan bazılarını toplamış olmayıp,vefatı yalnız ahiret ahkamı itibarı ile şehadet sayılan herhangi bir müslümandır.Bu kısım şehitler yıkanır,kefene sarılır ve namazları kılındıktan sonra defin edilir.Şöyle ki:Hz. Ebu Bekir,Hz. Ömer,Hz.Osman,Hz.Ali ve Hz. Mihca(r.a)Efendilerimiz gibi şehit olanlar hem yıkanır,hem kefenlenir ve diğer yatağında ölenler gibi muamele gördükten sonra defin edilir.Ateşte yanarak ölen,suda boğularak ölen,lohusadan ölenler de İslam olmak kaydıyla bu çeşit şehitlerden sayılırlar.

Şehitlik mertebesine erenlerden bazıları da şunlardır:

Gayr-i Müslim(Müslüman olmayan) ve yol kesicilerle harp ederken yaralanıp,kavga bittikten sonra bir tarafa çekilen ve ilaç kullanıp,yiyip,içip,konuşan,bir namaz vakti geçtikten sonra vefat edenlere mürtes denir.Bunlar da ahiret itibarı ile şehittirler.Bunlar da yıkanır,kefenlenir,namazları kılınır ve ondan sonra defin edilirler.

Şehirde ve başka yerlerde ölü olarak bulunup,hangi saat ve dakikada öldüğü bilinmeyenler şehid hükmüne girer ise de,durum kesin olarak bilinmediği için yıkanır,kefenlenir ve ondan sonra defin edilir.Öldüren kişi bilinir ve bulunur ise,zulmen öldürdüğü kesin olarak anlaşılır ise,dinini malını ve canını müdafaa şeklinde olursa,o zaman yıkamaya hacet kalmadan namazı kılınarak defin edilir.

Had vurularak öldürülen veya kısas ile öldürülen kimseler yıkanır,kefenlenir ondan sonra defin edilir.

Şehid denilince öyle olmalıdır ki,Uhud Şehitleri gibi susuzluktan perişan oldukları halde su içmeyip,konuşmayıp acilen vefat etmelidir.İşte yıkanması gerekmeyen şehidler bunlardır.Vesselâm..

Kaynak:Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar