Gemiye binerken Okunacak Dualar 

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz gemiye bindikleri vakit şöyle dua ederlerdi:

***Bismillâhi mecrâhâ ve mürsâhâ inne Rabbî le-Ğafûru’r-Rahîm.

Anlamı:Onun yürümesi ve durması Allah’ın ismiyledir.Rabbim şüphesiz ki affedici ve merhamet sahibidir.

 ***Ve mâ kaderullâhe hakka kadrihî.

Anlamı:Onlar Allah’ın kadrini hakkıyla bilemediler.

Bu ayetleri okumak müminler için boğulmaya karşı bir teminattır.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar