yitiğini arayanın okuyacağı dua

Bir kimse günde yedi kere şunu okursa Allâhu Teâla,düşünce ve niyetlerinde ona kafidir:

İnne veliyyiyallâhüllezî nezzele’l-kitâbe ve hüve yetevelles-sâlihîn.Hasbiyellâhü lâ ilâhe illâ hû,aleyhi tevekkeltü ve hüve Rabbü’l Arşi’l Azîm.

Anlamı:Zira benim velim,O kitabı indiren Allah’tır.Ve O,salih kullarına sahip çıkar..Eğer aldırmazlarsa onlara de ki:Bana Allah yeter.O’ndan başka ilah yoktur.Ben O’na dayanmaktayım ve O,o büyük Arş’ın Rabbidir.

Ayrıca şu duanın okunması da tavsiye edilmiştir:

Yâ Hayyu Yâ Kayyûmu inneke entel-Vehhâb.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar