Kim zevcesiyle münasebette bulunmak isterse cimadan önce şu duayı okumaya devam etsin.Şayet Allah ona bir çocuk takdir ettiyse,şeytan o çocuğa zarar veremez.

 

Bismillâhi Allâhümme cennibneş-şeytâne ve cennibi’ş-şeytâne mâ razektenâ.

Anlamı:Allah’ın adıyla!Allah’ım bizi şeytandan ve şeytanı da bize vereceğin nasipten uzak tut.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar