Hasbunallah

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz bir topluluğun veya kavmin şerrinden korunmak için şu duayı okurdu:

Allâhümme innâ nec’alüke fî nuhûrihim ve neûzü bike min şurûrihim.Yâ mâliki yevmid-dîn.

Anlamı:Allah’ım!Onların yakasını sana tutturur,onlara karşı bizi korumanı diler ve şerlerinden sana sığınırız.Ey din gününün sahibi!

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar