Hayattan Ümidini Kesenin Okuyacağı Dualar

Hz.Âişe(r.anha)anlatıyor:

“Vefat edeceği zaman Allah Rasûlü’nü gördümYanında su dolu bir kase vardı.Elini içine batırıyor,onunla yüzünü ıslatıyor ve şöyle diyordu:

***“Allâhümme einnî alâ ğamerâtil mevti ve sekerâtil mevt.”

Anlamı:Allah’ım!Ölüm sıkıntılarında ve ölüm anında bana yardım et.

Hz.Âişe(r.anha),Rasûlullah(s.a.v)Efendimizin son sözlerinin şunlar olduğunu söylemiştir:

***”Allâhümmağfirlî verhamnî ve elhıknî bir-rafîkıl a’lâ.

Anlamı:Allah’ım!Beni affet.Bana yardım et ve beni yüce dosta ulaştır.

Hayattan ümidini kesen bir kimsenin çokça Kuran okuması ve Allah’ı zikretmesi müstehaptır.

Sabırsızlık,kötü huyluluk,sövmek,kavga etmek,dini işler dışında çekişmek de uygun değildir.

Yine bu durumda olan kişinin,kalbiyle ve diliyle Allah’a şükretmesi,yaşadığı vaktin artık ömrünün sonu olduğunu düşünmesi,onu hayır ile sonuçlandırmaya çalışması,varsa hak sahiplerine maddi ve manevi borçlarını ödemesi,emanetleri yerine teslim etmesi,aile halkından,komşularından,dostlarından,aralarında hak ve hukuku olanlardan,ticaret veya herhangi bir münasebetle alakası olanlardan helallik istemesi lazımdır.

Ayrıca kendisine merhamet edeceğine dair Allah Azze ve Celle hakkında hüsnü zanda bulunmak,Allah’ın mahlukları arasında kendisinin hakirliğini,yapılan taat ve ibadetlere Allah’ın ihtiyacı olmadığını bilmek,Allah’ın kulu olduğunu hatırdan çıkarmamak,Allah’tan başkasından af,yardım,ihsan ve iyi muamele beklememek gerekir.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar