Hz.Peygamber(s.a.v)Efendimiz hilali görünce şu duaları okurdu:hilal

***Allâhümme ehillehû aleynâ bil-yümni vel-îmâni ves-selameti vel-İslâmi Rabbî ve Rabbükellâh.

Anlamı:Allah’ım,ayın hilal devresini bize emniyetli,imanlı,selametli ve İslam üzere geçir.(Ey hilal)benim de Rabbim,senin de Rabbin Allah’tır.

***Hilâlü hayrin ve ruşdin.Hilâlü hayrin ve ruşdin.Hilalü hayrin ve ruşdin.

Anlamı:Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.Hayırlı ve istikametli bir hilal devresi diliyorum.

Rasûlullah(s.a.v) hilali görünce yukarıdaki duayı üç kere söyledikten sonra şunu okurdu:

***Âmentü billezî halekake.

Anlamı: (Seni yaratan Allah’a inandım.)derdi.Bunu da üç kere tekrar ettikten sonra:

***Elhamdü lillâhil-lezî zehebe bi-şehri kezâ ve câe bi-şehri kezâ.

Anlamı:Aylardan birini çıkarıp,bir başkasını getiren Allah’a hamd olsun.(Ebu Davud)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar