soft gül resmi

Hz.Fatıma(r.anha)Validemiz,oğulları Hz.Hasan ve Hz.Hüseyin(r.a) Efendilerimizi güneşi gözetlemeye gönderir,güneş sararmaya başlayınca da bu salavatı bol bol okurdu:

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi enfâsil mahlûkâti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi eşâril mevcûdâti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi hurûfil-levhi veddeavâti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi sevâkinisseb’ilerdi ves-semâvâti,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin biadedi mâ halakal bedâyâti ven-nihâyâti minel me’lûmâti vel mevcûdâti ilel ebedil âbâdi,

Allâhümme salli alâ seyyidinâ Muhammedin min evveli ezelihî ve evsetihi ve haşrihî ve âhiri bekâihî ve sellim aleyhi ve aleyhim teslîmen kesîrâ.

Kaynak:Miftâhu’l-İrşâd

Reklamlar