gri gökyüzü

Rasûlullah (sav) Efendimiz, gök gürlemesi veya yıldırım sesi işittiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme lâ taktülnâ biğazabike ve lâ tühliknâ bi-azâbike ve âfinâ kable zâlike.

Anlamı: Allah’ım! Bizi gazabınla öldürme ve azabınla helak etme. Bunların yerine bize afiyet ver.

Yine Rasûlullah (sav) Efendimiz, gök gürlediği zaman konuşuyorsa konuşmasını keser ve şöyle dua ederdi:

Subhânellezi yüsebbihür-ra’dü bihamdihî vel-melaiketü min hîfetihî.

Anlamı: Gök gürlemesinin hamd ederek tesbih ettiği ve meleklerin korkarak takdis ettiği  -Allah’ı-tenzih ederim.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar