gri gökyüzü

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,gök gürlemesi veya yıldırım sesi işittiği zaman şu duayı okurdu:

Allâhümme lâ taktülnâ biğazabike ve lâ tühliknâ bi-azâbike ve âfinâ kable zâlike.

Anlamı:Allah’ım!Bizi gazabınla öldürme ve azabınla helak etme.Bunların yerine bize afiyet ver.

Yine Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,gök gürlediği zaman konuşuyorsa konuşmasını keser ve şöyle dua ederdi:

Subhânellezi yüsebbihür-ra’dü bihamdihî vel-melaiketü min hîfetihî.

Anlamı:Gök gürlemesinin hamd ederek tesbih ettiği ve meleklerin korkarak takdis ettiği -Allah’ı-tenzih ederim.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar