AMENERRASULÜ'NÜN FAZİLETİ

Amenerrasûlü’yü geceleyin kim okursa,bu iki ayet ona kafi gelir.

İbni Abbâs(r.a)diyor ki:

“Cibril(a.s),Hz.Peygamber(s.a.v)’in yanında otururken yukarıda kapı sesine benzer bir ses işitti.Başını göğe doğru kaldırıp dedi ki:”İşte gökten bir kapı açıldı,bugüne kadar böyle bir kapı asla açılmamıştı.”

Derken oradan bir melek indi.Cibril(a.s)tekrar konuştu:”İşte arza(yeryüzüne)bir melek indi,şimdiye kadar bu melek hiç inmemişti.”

Melek selam verdi ve Hz.Peygamber(s.a.v)’e:”Sana verilen iki nuru müjdeliyorum.Bunlar,senden önce başka hiçbir peygambere verilmemişti.Onların biri Fatiha Suresi,diğeri de Bakara Suresi’nin son iki ayetidir.Onlardan okuduğun her harfe mukabil sana mutlaka büyük sevap verilecektir”dedi.(Müslim)

Yine Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,Bakara Suresi’nin son iki ayetiyle ilgili olarak şöyle buyurdular:

“Allah,arz(yer)ve semavatı(gök)yaratmazdan iki bin yıl evvel bir kitap yazdı.O kitaptan iki ayet indirip onlarla Bakara Suresi’ni sona erdirdi.Bu iki ayet bir evde üç gece okundu mu,artık şeytan ona yaklaşamaz.(Tirmizi)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar