şifa ayetleri

***Ve yeşfi sudûra kavmin müminîn.

***Ve şifâun limâ fis-sudûri ve hüden ve rahmetün lil-müminîn.

***Yahrucu min butûnihâ şerâbün muhtelifün elvânühû fîhi şifâün linnâs.

***Ve nünezzilü mine’l Kur’âni mâ hüve şifâün ve rahmetün lil-müminîn.

***Ve izâ meridtü fehüve yeşfîn.

***Kul hüve lil-lezîne âmenü hüden ve şifâün.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar