gece namazında okunacak dualar

Rasûlullah(s.a.v)gece namazında iki secde arasındaki oturuşta şöyle dua ederdi:

Rabbiğfirlî verhamnî vecburnî verzuknî verfa’nî.

Anlamı:Ey Rabbim!Günahlarımı bağışla,bana rahmet eyle.Bana yardım et,beni rızıklandır ve derecelerimi yükselt.

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,teheccüd namazı kılmak için geceleyin kalkınca şu duayı okurdu:

Allâhümme lekel hamdü ente nûrus-semâvâti vel-erdı ve lekel-hamdü ente Kayyâmü’s-semâvâti vel-erdı ve lekel-hamdü ente Rabbüs-semavâti vel-erdı ve men fîhinne entel-Hakku,ve va’dükel-hakku ve kavlükel hakku ve likâuke hakkun vel-cennetü hakkun ven-nâru hakkun.Ves-sâatü hakkun.Allâhümme leke eslemtü ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü ve ileyke enebtü ve bike hâsamtü ve ileyke hâkemtü fağfirli mâ kaddemtü ve ehhartü ve esrartü ve e’lentü ente ilâhî lâ ilâhe illâ ente.

Anlamı:Allah’ım!Hamd sana mahsustur.Göklerin ve yerin nuru sensin.(Allah’ım!)Hamd sana mahsustur.Yeri ve göğü ayakta tutan sensin.Hamd sana mahsustur.Göklerin,yerin ve içinde olanların Rabbi yalnız sensin.Hak sensin.Hak olan senin sözündür.Sana kavuşmak haktır,cennet haktır,cehennem haktır.Kıyamet gününün geleceği haktır.Ey Allah’ım!Emir ve nehyini kabul edip kendimi yanlız sana verdim.Yalnız sana iman ettim.Yalnız sana güvendim,tevekkül ettim.Yalnız sana inabe ve rücû ettim.Hasmıma karşı kuvvetimi senden aldım.Hakkı inkar edenle kendimin arasına seni hakem ettim.Evvelden yaptığım,sonradan yaptığım,gizlediğim ve açığa vurduğum bütün günahlarımı Allah’ım sen mağfiret et.Sen benim ilahımsın.Senden başka hiçbir hak mabud yoktur.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar