rüzgar esince okunacak dua

Hz.Âişe(r.anha) diyor ki:

“Rasûlullah(s.a.v) bir bulut görecek olsa(ümmetine bir afetin gelmesinden endişelenerek)yüzü(renkten renge girip) değişir,(eve)girip çıkar,buluta karşı durup geri dönerdi.Buluttan yağmur yağınca üzüntüsü giderilirdi.Bunu yüzünden anlardım.(Bir seferinde bunu)sordum.Rasûlullah(s.a.v) dedi ki:

***“Ya Âişe,belki bu bulut Âd kavminin dediği gibi(bir azap)olur.(Onu vadilerine gelen bir bulut halinde görünce,bu bize yağmur verecek bir buluttur(Ahkaf suresi- ayet 24)derlerdi.”buyurdu.

Ne zaman şiddetli bir rüzgar esse veya yağmur başlasa,Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz şu duayı okurdu:

Allâhümme innî es’elüke hayrehâ ve hayri mâ ürsilet bihî ve eûzü bike min şerrihâ ve şerri mâ fîhâ ve şerri mâ ürsilet bihî.

Anlamı:Allah’ım,senden bunun hayrını ve bunda olanların da hayrını ve bunun gönderiliş maksadındaki hayrı da istiyorum.Bunun şerrinden,bunda olanın şerrinden,bununla gönderilen şeyin şerrinden de sana sığınıyorum.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar