zulümden Allah'a sığınma

Neûzü billâhi minel-fakrı ve minel-kılleti ve minez-zilleti ve en ezlime ev uzleme.

Anlamı: (Gönülce)fakirlikten,(iyi amelce)azlıktan,zilletten,zulmetmekten ve zulme uğramaktan Allah’a sığınırız.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar