Lügatte korunmak,yani zarar ve ziyandan sakınmak anlamındadır.Tahkik ehline göre,Allahu Teâla’ya itaat ve ibadetle azabından çekinmek,yani cezayı hak etmeye sebep olan ahlaktan korunmaktır.Haram şaibesi ve korkusu olan şeyden sakınmaktır.

“Allahu Zülcelâl’ın katında en ekreminiz(en değerli ve en üstününüz)en müttaki(takva sahibi) olanınızdır.”(Hucurat Suresi/ayet 13)mealindeki ayet,takva sahibi kullar için bir müjdedir.

Takva ancak helaldedir.Yoksa haram ve şüpheli şeyleri terk etmek dini bir vazifedir ki,bu takvadan sayılmaz.

-“Müttakiler için saadet vardır.”-Nebe Suresi/ayet 31

-“Müttakiler emin makamdadır.-Duhan Suresi/ayet 51

Allah korkusunun alameti yedidir:

1-Dilde olur.Çünkü insan dilini yalandan,gıybetten ve boş yere konuşmaktan alıkoyduğu zaman,devamlı Allah’ın zikriyle,Kur’an okumakla,zikir meclislerinde bulunmakla saadeti bulur.Böyle olanlar ne incinir,ne de incitir.

2-Midesiyle bilinir.Oraya temiz,helal olan gıda girerse fitneye sebep olmaz.

3-Gözüyle olur.Harama bakmaz,dünyaya rağbet etmez.Ne görürse ibret nazarıyla bakar,bütün varlıklara sevgiyle nazar eder,kimsenin zarar görmesini istemez.

4-Ellerinin işlediği ile bilinir.Elini harama uzatmaktan alıkoyar.Ancak Yüce Allah’ın razı olacağı işi görür,harici şeylere el uzatmaz.

5-Ayaklarından bilinir.Çünkü haram yerlere yürümezler.

6-Kalbinden bilinir.O,kalpteki kin,haset,buğz,kibir,ucub gibi kötü huyları beslemeyip,insanlara merhamet kanatlarını açar.Bu hakka dair Hz.Allah(c.c) buyurur ki:

-“Sana uyan müminlere tevazu kanatlarını indir.”Şuara Sur.-ayet 215

7-İbadetiyle bilinir.İbadetini sırf rıza-i ilahi için ihlasla yapar.Bu ameline riya,sum’a,kibir,ucub,varlık,benlik,nifak karıştırmaz.Bu halleri kendinde toplayan kimse,Kur’an’ın haber verdiği takva sahibi olur.

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar