oturma-kalkma duaları

Kim melâyâni konuşmaların çok olduğu bir yere oturur da,oradan kalkmadan önce şu duayı okursa,bu yerde oturmaktan hasıl olan günahından arınmış olur:

Sübhâneke’llâhümme ve bi-hamdike eşhedü en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbü ileyke.

Anlamı:Allah’ım!Seni hamdinle tesbih ederim.Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim.Senden mağfiret diliyor,sana tevbe ediyorum.

Rasûlullah aleyhisselam bir cemaatle oturduğu zaman,ashabı için şu duayı okumadan nadiren kalkardı:

Allâhümmeksım lenâ min haşyetike mâ yehûlü beynenâ ve beyne meâsîke ve min tâatike mâ tübelliğunâ bihî cenneteke ve minel-yakîni mâ tühevvinü bihî aleynâ musîbâtid-dünyâ ve metti’nâ bi-esmâinâ ve ebsârinâ ve kuvvetinâ mâ ehyeytenâ vec’alhül-vârise minnâ vec’al se’ranâ alâ men zalemenâ vensurnâ alâ men âdânâ ve lâ tec’al musîbetena fî dîninâ ve lâ tec’ali’d-dünyâ ekbera hemminâ ve lâ mebleğa ilminâ ve lâ tüsallita aleynâ men lâ yerhamunâ.

Anlamı:Allah’ım! Bize korkundan öyle bir pay ayır ki,bu,sana karşı işlenecek günahlarla bizim aramızda bir engel olsun.İtaatinden öyle bir nasip ver ki,o bizi cennete ulaştırsın.Yakîninden öyle bir hisse lütfet ki,dünyevi musibetlere tahammül kolaylaşsın.Allah’ım,sağ olduğumuz müddetçe kulaklarımızdan,gözlerimizden,kuvvetimizden istifade etmemizi nasip et.Aynı şeyi bizden sonra gelecek olan neslimize de nasip et.İntikamımızı,bize zulmedenlerden almışlardan kıl,mazlumlardan değil.Bize saldıranlara karşı bizi muzaffer kıl.Bize dini musibet verme.Dünyayı,ne asıl gayemiz kıl,ne de ilmimizin son hedefi.Bize merhametli olmayanı bize musallat etme.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar