Arafat'da Okunan Dua

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz buyurdu ki:

***”Duanın en hayırlısı Arefe günü yapılandır.Benim söylediğim ve benden evvelki peygamberlerin söyledikleri en hayırlı söz de şudur:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü,yuhyî ve yümîtü ve hüve hayyün lâ yemûtü biyedihil hayr ve hüve alâ külli şey’in kadîr.

Bu duayla birlikte diğer zikir ve duaları da yapmak müstehaptır.Bunları yapmak için olanca gayret gösterilmelidir.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar