cenazeyle yürüyen kişi neler yapmalı?

Cenaze ile giden kişinin,Allahu Teâla’nın zikriyle meşgul olması,ölünün karşılaşacağı halleri,varacağı yeri,hayatının neticesini,bu halin dünyanın sonu ve dünya ehlinin de mukadder akıbeti olduğunu düşünmesi müstehaptır.Çünkü o an tefekkür ve zikir anıdır.Böyle bir anda gaflet,eğlenmek ve boş sözlerle meşgul olmak çirkindir.

Kul,bütün hallerinde fayda sağlamayan konuşmalardan men edilmiştir.Bu halde nasıl men edilmiş olmasın?

Cenaze ile yürümek esnasında doğru ve beğenilen hal,selefin yaptığı gibi susmak ve sükut etmektir.Bu esnada kıraat,zikir ve başka şeylerle ses yükseltilmez.Bundaki hikmet açıktır.Çünkü sükunetle beraber hayal arınır ve tefekküre yardımcı olur.Bu da bütünüyle cenazeye dair hususlar üzerinde düşünmeye daha çok yarar.Hak ve doğru olan da budur..

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar