Telbiye

Hac duaları ve zikirleri sayılamayacak kadar çoktur.Bu zikirler,hac yolunda ve haccın içinde olmak üzere iki kısımdır.

İlk olarak,mümin ihrama girmek istediği zaman gusledip abdest alır ve ihramını giyer.Sonra iki rekat namaz kılar.Bu namazın birinci rekatında zammı sure olarak “Kâfirûn Suresi”ni ve ikinci rekatında “İhlas Suresi”ni okumak,namazı bitirdikten sonra da istenilen şeyle dua etmek müstehaptır.

Mümin,ihrama girmek istediği zaman buna kalbiyle niyet eder.Dili ile de söylemek suretiyle kalbindeki niyeti kuvvetlendirir.Bunun için,”Hacca niyet ettim ve Allahu Teâla(c.c) için hac ihramına girdim.”der ve telbiye getirir.Vacip olan kalbin niyetidir.Telaffuz ise sünnettir.

Unutulmamalıdır ki,haccın yapılış şekline göre ayrı ayrı niyetleri vardır.Bu konuda hac rehberlerindeki bilgilere müracaat edilmelidir.

Allâhümme innî neveytül-hacce fe-emnî aleyhi ve tekabbelhü minnî.

Anlamı:Allah’ım! Hacca niyet ettim.Onu yapmakta bana yardım et ve onu benden kabul et.

Sonra şöyle telbiye getirilir:

Lebbeyk Allâhümme lebbeyk,lebbeyke lâ şerîke leke lebbeyk,innel hamde venni’mete leke vel mülk,lâ şerîke lek.

Anlamı:Hizmetine geldim.Ey Allah’ım! Hizmetine geldim.Senin ortağın yoktur,hizmetine geldim.Hamd ve nimet senindir.Mülk senindir,ortağın yoktur.

Bu,Rasûlullah(s.a.v)Efendimizin telbiyesidir.

Telbiyeden sonra kişinin Rasûlullah(s.a.v)’a salât-ü selam getirmesi,kendisinin ve istediği kimselerin dünya ve ahiret işleri için dua etmesi,Allahu Teâla’dan rızasını ve cennetini istemesi ve ateşten O’na sığınması müstehaptır.

Telbiyeyi ve bu duaları,her durumda;ayakta,otururken,yaya ve binitli iken,uzanırken,yürürken,abdestsiz,cenabet ve hayızlı iken,hallerin yenilenmesi,zaman ve mekanın değişmesi sıralarında,bunun için gece ve gündüzün başlamasında,seherlerde,yolcular birleşirken,kalkmak ve oturmak esnasında,çıkış ve inişlerde,binerken ve inerken,namazlardan sonra ve bütün mescidlerde söylemek müstehaptır.

Telbiye getirirken güçlük ve yorgunluk vermeyecek şekilde sesi yükseltmek müstehaptır.Fakat kadınlar seslerini yükseltemezler.

Her defasında telbiyeyi üç kere ve daha fazla tekrar etmek sünnettir.Bunu,konuşmadan veya başka şekilde kesmeden arka arkaya söylemek gerekir.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar