Allahu Ekber

Yüksek yerlerde,vadilerde,denizlerde aşağıdaki duaları okuyana,peygamberlere verilen ecir gibi mükafat verilir.Bu üç dua peşpeşe okunur:

***Allahu ekber Allahu ekber Lâ ilâhe illlâhu vallâhu ekber Allâhu ekber ve lillâhil-hamd.

***Eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve eşhedü enne Muhammeden abduhû ve Rasûlühû.

Anlamı:Şehadet ederim ki,Allah’tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed(aleyhisselam)Allah’ın kulu ve Rasûlüdür.

***Lâ ilâhe illallah Muhammedün Rasûlullah.

Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur,Muhammed aleyhisselam O’nun Rasûlüdür.

Hz.Cabir(r.a)diyor ki:

“Allah Rasûlü’yle birlikte yolculuk yaparken yüksek tepelere çıktığımız zaman tekbir getirir ve indiğimiz zaman da tesbih okurduk.”

Sübhânallâhi velhamdülillâhi ve lâ ilâhe illallâhu vallâhu ekber ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil Aliyyil-Azîm.

İbni Ömer(r.a)diyor ki:

Rasûlullah(s.a.v) hac veya umreden döndüğü zaman her tepeye vardıkça üç defa tekbir getirir,sonra da şöyle derdi:

Lâ ilâhe illallâhu vahdehû lâ şerîke leh,lehül mülkü ve lehül hamdü ve hüve alâ külli şey’in kadîr.Âyibûne tâibûne âbidûne sâcidûne lirabbinâ hâmidûne sadekallâhu va’dehû ve nasara abdehû ve hezemel ahzâbe vahdehû.

Anlamı:Allah’tan başka ilah yoktur.O birdir ve ortağı mevcut değildir.Mülk O’nundur ve hamd O’nadır.O,her şeye muktedirdir.Dönenleriz,tevbe edenleriz,ibadet edenleriz,secde edenleriz ve Rabbimize hamd edenleriz.Allah vaadini gerçekleştirdi,kuluna yardım etti ve düşmanları yalnız yendi.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar