dua

Rasûlullah(s.a.v) sevdiği bir şeyi görünce şöyle derdi:

Elhamdülillâhil-lezî bini’metihî tetimmüs-sâlihât.

Anlamı:Hamd O Allah’a mahsustur ki,salih şeyler sadece O’nun lütuf ve nimetiyle tamamlanır.

Rasûlullah(s.a.v)Efendimiz,hoşlanılmayan bir şey için de şu duaların okunmasını tavsiye buyurmuştur:

Allâhümme lâ ye’tî bil-hasenâti illâ ente ve lâ yedfeu’s-seyyiâti illâ ente lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-Aliyyi’l-Azîm.

Anlamı:Ya Rabbi,iyilikleri getirecek,kötülükleri def edecek ancak sensin.Kuvvet ve kudret ancak azamet sahibi ulu Allah’ındır.

Elhamdülillâh alâ külli hâl.

Anlamı:Her durum üzerine Allah’a hamd olsun.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar