recep ayında okunacak dualar ve tesbihler

Recep Ayının İlk On Gününde Okunacak Dua:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhil-Hayyi’l-Kayyûm.

Recep Ayının İkinci On Gününde Okunacak Dua:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe şa’bân ve belliğnâ ramazân vehtimlenâ bil-îmân ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhil-ehadis-samed.

Recep Ayının Üçüncü On Gününde Okunacak Dua:

Allâhümme bârik lenâ fî recebe ve şa’bân ve belliğna ramazân vehtimlenâ bil-îman ve yessirlenâ bil-Kur’ân.

Ardından yüz defa:

Sübhânallâhi’l-Ğafûri’r-Rahîm.

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar