Recep ayı hakkında hadisler

Rasûlullah(s.a.v) Efendimiz buyurdular ki:

***”Bir kimse Allahu Teâlâ’nın ayı olan Recep ayında bir mümin kardeşini gam ve üzüntüden kurtarırsa,Allahu Teâlâ ona Firdevs’te gözünün görebildiği kadar büyük bir köşk ihsan eder.Uyanınız,kendinize geliniz ve Recep ayına hürmet ve ikram ediniz ki,Allahu Teâlâ da size,bin türlü kerametle ikram ve ihsan etsin.”

***”Bir kimse Recep ayında bir gün oruç tutsa,o kimse sanki bin yıl oruç tutmuş,bin köle azat etmiş gibi sevaba kavuşur.Bir kimse Receb-i şerifte az bir şey sadaka verse,bin altın sadaka vermiş gibi sevap alır.Bedenindeki her kılı için bin sevap yazılır.Derecesi bin kat yükselir.Bin günahı yok olur.Her günkü orucu ve verdiği her sadakası için bin hac ve bin umre sevabı yazılır,cennette ona bin ev,bin köşk ve bin hücre yapılır.Her hücrede bin bölüm ve her bölümde çok güzel huriler bulunur.”

Kaynak:Miftâhu’r-Rüşd

Reklamlar