Rabbim bu sözleri hayatına geçirebilenlerden eylesin..