İstanbul camisi ve minareleri

Allahu Teâlâ buyuruyor ki:”Senin Rabbin dilediğini yaratır ve seçer.”

Allah Azze ve Celle,her şeyden dört şeyi,sonra onlardan da birini seçmiştir.

Meleklerden Cebrâil,Mîkâîl,İsrâfîl ve Azrâil’i(a.s) seçmiş;onlardan da Cebrâîl aleyhisselamı seçmiştir.

Peygamberlerden İbrâhim,Mûsâ,İsa ve Muhammed(a.s)’ı seçmiş;onlardan da Hz.Muhammed(s.a.v)’i seçmiştir.

Mescidlerden Mescid-i Harâm’ı,Mescid-i Aksâ’yı,Mescid-i Nebevî’yi ve Mescid-i Tur’i Sina’yı seçmiş;onlardan da Mescid-i Haram’ı seçmiştir.

Günlerden Ramazan Bayramı,Kurban Bayramı,Arefe ve Aşure günlerini seçmiş;onlardan da Arefe gününü seçmiştir.

Gecelerden Berat,Kadir,Cuma ve bayram gecelerini seçmiş;onlardan da Kadir gecesini seçmiştir.(Ancak fazilet bakımından Cuma gecesi daha eftaldir.)

Yerlerden Mekke-i Mükerreme,Medine-i Münevvere,Beytü’l Makdis ve Mescidü’l-Aşşâr’ı seçmiş;onlardan da Mekke-i Mükerreme’yi seçmiştir.

Dağlardan Uhud,Tûr-i Sînâ,Lihâm ve Lübnan’ı seçmiş;onlardan da Tûr-i Sinâ’yı seçmiştir.

Nehirlerden Ceyhan,Seyhan,Fırat ve Nil’i seçmiş;onlardan da Fırat’ı seçmiştir.

Aylardan Recep,Şaban,Ramazan ve Muharrem’i seçmiş;onlardan da Şaban’ı seçmiştir.Onu Rasûlullah(s.a.v)’a mahsus ay kılmıştır.Nasıl ki Rasûl-i Ekrem(s.a.v) peygamberlerin en üstünüdür;onun ayı olan Şaban ayı da,ayların en üstünü olmuştur..

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar