içinde mum yanan camın önündeki kırık testi

Zâhid,yiyeceklere ve içeceklere karşı oruçludur.Arif ise,tanıdığının gayrına karşı oruçludur.O açtır.Kendi tabibinden başkasının elinden yemez.Ancak kendi tabibinin elinden yer.Onun derdi ayrılıktır,uzak oluştur.Devası ise vuslattır,yakın oluştur.Zahidin orucu yalnız gündüzdür.O yalnız gündüzleri oruçludur.Arifin orucu ise hem gündüz hem de geceleridir.O hem gündüz oruçludur,hem de gece.O,İzzet ve Celâl sahibi Rabbine kavuşmadıkça orucunu yemez.Arif,bütün devir boyunca oruçludur,dâimî kurbiyyet-yakınlıktadır,hıfz ve himayededir.O,bir devir boyu kalbi ile oruçludur,özü ile kurbiyyet-yakınlıktadır,hıfz ve himayededir.Kendi şifasının,Rabbine vuslattan ve O’na yakın bulunmaktan ibaret olduğunu kat’iyetle idrak etmiştir..

Kaynak:Fethu’r-Rabbânî/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar