rengarenk laleler

Rasûlullah(s.a.v),ashabıyla bir mecliste otururken bir adam çıkageldi.Selam verip oturdu ve ardından şu duayı okudu:

Elhamdü lillâhi hamden kesîran tayyiben mübâraken fîhi kemâ yühıbbü rabbünâ en yuhmede ve yenbeğî lehû.

Adam bu duayı okuyunca Peygamber(s.a.v) Efendimiz şöyle buyurdu:

“Nefsim kudretinde olan Allah’a yemin olsun ki,başına on melek üşüştü.Hepsi de onu yazmak istiyor.Nasıl yazacaklarını bir türlü kestiremediler.Nihayet onu Cenâb-ı Hakk’ın huzuruna çıkardılar.Allahu Teâlâ şöyle buyurdu:

“O kelimeleri kulumun dediği gibi yazın.” (Müsned)

Kaynak:Gönül İncileri

Reklamlar