cami minareler ağaçlar ve gökyüzü

Amr b. Âs b. Abdullah(r.a),Rasûlullah(s.a.v)’ın şöyle buyurduğunu anlatıyor:

“Ezanı işittiğiniz zaman müezzinin söylediğini aynen(kelime kelime)tekrar edin.Sonra bana salât ve selâm okuyun.Zira kim bana salât ve selâm okursa,Allah da ona on misliyle rahmet eder.Sonra benim için “el-Vesile”yi talep edin.Zira o cennette bir makamdır ki,mutlaka Allah’ın kullarından birinin olacaktır.Ona sahip olacak kimsenin ben olmamı ümit ediyorum.Kim benim için Allah’tan Vesile’yi talep ederse,şefaat kendisine vacip olur.”(Müslim,Ebû Dâvud,Nesâi,Tirmizi,İbni Mâce,Buhari)

Rasûlullah(s.a.v),ezan okunurken,müminlere müezzinlerin okuyuşunu şöyle takip etmelerini tavsiye eder:

“Müezzin:”Allahu ekber Allahu ekber”deyince sizden kim samimiyetle,”Allahu ekber Allahu ekber”derse;sonra müezzin: “Eşhedü en lâilâhe illâllah”deyince,”Eşhedü en lâilâhe illâllah”derse;sonra müezzin:”Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah”deyince,”Eşhedü enne Muhammeden Rasûlullah”derse;sonra müezzin:”Hayye ala’s-sâlat”deyince “Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”derse;sonra müezzin:”Hayye ala’l-felâh”deyince,”Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâh”derse;sonra müezzin;”Allahu ekber Allahu ekber”deyince,”Allahu ekber Allahu ekber “derse;sonra müezzin:”Lâilâhe illallah”deyince “Lâilâhe illallah”derse cennete girer.”(Müslim,Ebû Dâvud)

Kaynak:Miftâhu’t-Tevhid ve’t-Takvâ

Reklamlar