pembe gül

Allah’ın emirlerini yerine getir.Nehiylerinden uzak dur.Kadere gönül rızasıyla boyun eğ.Zahirini de,batınını da O’nun huzurunda konuşmaktan ve uygunsuz söz sarf etmekten koru.İşte o zaman dünya ve ahirette hayırlar görürsün.

İnsanlardan bir şey isteme,bekleme.Zira hiç şüphe yok ki onlar acizdirler,muhtaçtırlar.Kendileri için de,başkaları için de ne bir zarara,ne de bir faydaya maliktirler.Ne kendilerine zarar verebilirler,ne de başkalarına.Ne kendilerine fayda getirebilirler,ne de başkalarına.

Allah’ın emirlerini yerine getirmek,nehiylerinden de kaçmak hususunda sabırlı ol.Vakti saati gelmeden,bir şeyi hemen O’ndan istemeye kalkışma.İstediğini hemen vermezse,O’na cimrilik istinadında bulunma.Nail olamadığın şey hususunda,O’nu itham etme.O size sizden daha şevkatli,daha merhametlidir.Sana senden daha şevkatli,daha merhametlidir.İşte bunun içindir ki,büyüklerden biri şöyle demiştir:

“Allah her işimizi görüyor.Bana yapacak ne kaldı ki!..”

Sizin Allah’a teslim olmanız,O’na itaat etmeniz lazımdır.Zira O,sizin işinizi sizden daha iyi bilir.Sizin için hayırlı olan herhangi bir hususu size bildirmeyebilir de..Esasen buna mecbur da değildir.Nitekim Azîz ve Celîl olan Allah şöyle buyurur:

“…Olur ki bir şey hoşunuza gitmez.Fakat o,sizin için hayırlıdır.Bir şeyi de seversiniz.Fakat o,sizin için şerdir.Allah bilir,siz ise bilmezsiniz.”(Bakara Sûresi-ayet 216)

“…Sizin bilmeyeceğiniz şeyleri yaratır.”(Nahl Sûresi-ayet 8  )

…”Size az bir ilimden başkası verilmemiştir.”(İsrâ Sûresi-ayet 85)

Kaynak:Fethu’r-Rabbânî/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar