uçan kuş

Kimin ki,Rasûlullah(s.a.v)’a bağlılığı gerçekten sabit olursa,Allah Rasûlü(s.a.v) ona bir zırh giydirir,başına bir miğfer çeker.Kendi kılıcını kuşatır.Kendi edep ve terbiyesinden,kendi şemâilinden,kendi ahlakından,..ona bir şeyler tahsis eder.Kendi elbiselerinden bazılarını ona bizzat giydirir.Kendi ümmetinden olduğu için,onunla sevinci artar.Ümmetinin arasında böyle birisi bulunduğu için Rabbine şükreder.Daha sonra da ümmeti içinde onu kendisine nâib,kılavuz ve ümmetini Allah yoluna davetçi yapar.Böylece o da,Allah Rasûlü’ne niyabeten,Ümmeti Muhammed’in içinde,Allah’a götüren kılavuz ve davetçi olur.İzzet ve Celâl sahibi Allah,bu kişinin ruhunu kabzettiği zaman hemen,Ümmet-i Muhammed’in içinde ona halef olacak birisini onun yerine nasbeder.Böyleleri ancak milyonda birdir.Bunlar,son nefesleri tükeninceye kadar bu vazifelerini devam ettirirler.Halka rehberlik ederler.Onların eza ve cefalarına katlanırlar.Bu eza ve cefalar içinde bile vaaz,nasihat ve irşat vazifelerini bırakmazlar,ihmal etmezler.Münafıkların ve fasıkların yüzlerine karşı tebessüm ederler.Onlara hakikatları anlatabilmek,içinde bulundukları durumlardan kendilerini kurtarabilmek ve İzzet ve Celâl sahibi Rabblarının kapısına götürebilmek için her çareye başvururlar.İşte bunun içindir ki,büyüklerden birisi(r.a) şöyle der:

-“Fasığın yüzüne ancak arif olan gülümseyebilir.Arif,fasığın yüzüne gülümser ve onun kendisini tanımadığını,kendisinin ise onun dininin evinin haraplığını,kalbinin karalığını ve derdinin çokluğunu bildiğini gösterir.”

Fasık ile münafık,Allah Rasûlü’nün nâibi olan bu kişinin gözünden uzak kaldıklarını ve onun kendilerini tanımadığını sanırlar.Hayır..Onların bir kerameti yoktur.Onlar,bu Allah dostlarına karşı kendilerini gizleyemezler.O,bakışı ile,eseri ve hareketi ile onları tanır.Zahirinde ve batınında onları tanır.Bunda hiç şüphe yoktur.Yazık size ki,âlim ve ârif sıddıklara karşı kendinizi gizleyeceğinizi sanıyorsunuz.Ömrünüzü daha ne zamana kadar hiçlikler içinde geçireceksiniz!Ey ahiret düşüncesinden kopmuşlar!Size ahiret yolunu gösterecek kişileri arayınız…

Kaynak:Fethû’r-Rabbânî/Abdülkadir Geylani(k.s)

Reklamlar